Bạn sẽ học được gì?

Sau khi hoàn thành khóa học “Vận dụng trí tuệ cảm xúc trong quản lý và giải quyết xung đột” học viên sẽ:

– Có cái nhìn tổng quan về cảm xúc và các nền tảng của trí tuệ cảm xúc

– Biết được cách thức vận dụng tư duy phản biện để nâng cao trí tuệ cảm xúc

– Hiểu được tầm quan trong của kỹ năng xã hội cũng như việc cân bằng giữa lạc quan và bi quan trong việc quản lý và giải quyết xung đột

– Xác định được nguồn gốc của xung đột và các giai đoạn cảm xúc khi diễn ra xung đột

– Nhận diện được mô hình xung đột điển hình và cách xử lý

– Nắm vững bộ 7 công cụ vận dụng trí tuệ cảm xúc để giải quyết hiệu quả xung đột nơi công sở

– Tạo được các thói quen tốt trong quá trình quản lý và giải quyết xung đột

– Nhận biết được sức mạnh của tha thứ cũng như vận dụng nó vào việc phục hồi mối quan hệ sau xung đột