Vận dụng Trí tuệ cảm xúc trong quản lý và giải quyết xung đột

Bạn sẽ học được gì?

Sau khi hoàn thành khóa học “Vận dụng trí tuệ cảm xúc trong quản lý và giải quyết xung đột” học viên sẽ:

– Có cái nhìn tổng quan về cảm xúc và các nền tảng của trí tuệ cảm xúc

– Biết được cách thức vận dụng tư duy phản biện để nâng cao trí tuệ cảm xúc

– Hiểu được tầm quan trong của kỹ năng xã hội cũng như việc cân bằng giữa lạc quan và bi quan trong việc quản lý và giải quyết xung đột

– Xác định được nguồn gốc của xung đột và các giai đoạn cảm xúc khi diễn ra xung đột

– Nhận diện được mô hình xung đột điển hình và cách xử lý

– Nắm vững bộ 7 công cụ vận dụng trí tuệ cảm xúc để giải quyết hiệu quả xung đột nơi công sở

– Tạo được các thói quen tốt trong quá trình quản lý và giải quyết xung đột

– Nhận biết được sức mạnh của tha thứ cũng như vận dụng nó vào việc phục hồi mối quan hệ sau xung đột

Viết một bình luận