Sách

Combo 3 Cuốn Huấn Luyện Kinh Doanh Cùng America Shark Tank

Đặt mua ngay Combo 3 Cuốn Huấn Luyện Kinh Doanh Cùng America Shark Tank Không còn quá xa lạ với những “Cá mập” tại chương trình American Shark Tank: Barbara Cornoran – nữ hoàng bất động sản; Lori Grenier là “nữ hoàng QVC” và ông trùm công nghệ Robert Herjavec – những “cá mập” ấm áp; Kevin O’Leary – người ở…

Tiếp tục đọc