Khác

Tiki Global – Đặt hàng quốc tế – Giao hàng tại gia

Chính Sách Giao Hàng Dành Cho Hàng Giao Từ Nước Ngoài 1. Đối tượng áp dụng: Khách Hàng mua hàng hóa từ Nhà Bán Hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam trên trang thương mại điện tử: www.tiki.vn. 2. Chính sách đặt hàng và giao hàng: a. Chính sách đặt hàng: Khách hàng sau khi đặt hàng và thanh toán thành công đối với…

Tiếp tục đọc